Πουφ Πολυμορφικό

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ
ΠΠΟ1 70 x 120
ΠΠΟ2 90 x 140
ΠΠΟ3 100 x 160